Dasar Privasi

Muka surat ini menjelaskan dasar privasi kami termasuk penggunaan dan perlindungan maklumat yang dihantar oleh pelawat. Sekiranya anda melakukan transaksi atau menghantar emel yang mengandungi maklumat peribadi, maklumat ini boleh dikongsi dengan agensi-agensi awam yang lain tertakluk kepada peruntukan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010. Sebagai contohnya; mencari penyelesaian yang memerlukan maklumbalas daripada pihak agensi lain.

Maklumat yang Dikumpulkan

Tiada maklumat peribadi dikumpul semasa melayari laman sesawang ini kecuali maklumat yang anda berikan melalui emel.

Pautan ke Laman Sesawang yang Lain?

This web site contains links to other websites. This privacy policy only applies to the MCMC website. It should be noted that the websites made available via links may have different privacy policies and visitors are advised to read and understand the privacy statements of the respective website visit.

Dasar Pemindaan

Sekiranya dasar privasi diubah, pindaan akan dikemaskinikan di laman sesawang ini. Anda akan dimaklumkan berkenaan; jenis maklumat yang dikumpul, bagaimana dan dalam keadaan apa ia akan digunakan dan bagaimana maklumat akan dikongsi dengan pihak-pihak lain.