Kaedah Pembayaran Kad Kredit

Lankah untuk Membuat Pembayaran

  • Larikan tetikus ke perkhidmatan dan pilih perkhidmatan anda, contohnya Radas Tugasan.

  • Atau pada Halaman Utaman, klik butang Bayar Bil.

  • Anda akan dibawa semula ke halaman Perkhidmatan.
  • Masukkan butir-butir yang diperlukan bagi perkhidmatan dan klik butang Submit.

  • Pada halaman pengesahan, semak butir-butir invois anda dan masukkan butiran pembayaran. Pilihan pembayaran, pilih Kad Kredit, pilih jenis pengambilan dan kemudian, klik pada butang Submit.

  • Anda akan redirect ke Laman MiG. Teruskan membuat pembayaran. Membuat pembayaran anda. Perhatian: Jangan tutup browser anda sehingga proses pembayaran selesai.

  • Anda akan dibawa ke laman cetakan resit apabila telah siap. Sekiranya transaksi berjaya, anda boleh mencetak resit rasmi dengan klik pada butang cetak.