Kaedah Pembayaran FPX

Syarat-syarat Sebelum Menggunakan Kaedah Pembayaran FPX

Internet Explorer 10.X dan ke atas

 • Buka menu 'Tools' dan pilih 'Internet Options'..
 • Dalam 'Internet Options', memilih tab 'Security'
 • Klik pada 'Custom Level' di bawah sebelah kanan. Sebuah tetingkap baru 'Security Settings' akan ditunjukkan.
 • Dalam kategori 'scripting', pastikan 'Active Scripting' ditanda.
 • Klik 'OK'.

Internet Explorer 10.X dan ke atas

 • Buka menu 'Tools'
 • Pilih 'Internet Options.'
 • Pada 'Internet Options', pilih tab 'Security'
 • Di bawah menu 'Pop-Up Blocker', kosongkan kotak tersebut.
 • Klik 'Apply' dan 'Ok'.
 •  

Mozilla FireFox

 • Buka menu 'Tools'
 • Buka menu 'Tools'.
 • Klik pada 'Content'
 • Pastikan kotak di sebelah 'Block pop-up windows' ditandakan seperti di bawah ini:

Lankah untuk Membuat Pembayaran

 • Larikan tetikus ke perkhidmatan dan pilih perkhidmatan anda, contohnya Radas Tugasan.

 • Atau pada Halaman Utaman, klik butang Bayar Bil.

 • Anda akan dibawa semula ke halaman Perkhidmatan.
 • Masukkan butir-butir yang diperlukan bagi perkhidmatan dan klik butang Submit.

 • Pada halaman pengesahan, semak butir-butir invois anda dan masukkan butiran pembayaran. Pilihan pembayaran, pilih FPX, pilih jenis pengambilan dan kemudian, klik pada butang Submit.

 • Anda akan dibawa ke Laman FPX. Teruskan membuat pembayaran. Perhatian: Jangan tutup browser anda sehingga proses pembayaran selesai.
 • Anda akan dibawa ke laman cetakan resit apabila telah siap. Sekiranya transaksi berjaya, anda boleh mencetak resit rasmi dengan klik pada butang cetak.