Penguntukan Radas

Jenis bayaran yang boleh dilakukan saat ini:

  1. Bayaran aplikasi pemprosesan untuk tugas radas;
  2. Bayaran Penguntukan Radas; dan
  3. Bayaran pembaharuan untuk penguntukan radas